);

Bostads Ab Meijerigårdens bostäder blir klara i slutet av maj.