);

Projekteringstjänster

NSA Bolagen har förverkligat åtskilliga bostads- och affärsfastighetsprojekt i olika storleksklasser – både självständigt och i samarbete med partners, beställare eller slutanvändare. Med över 25 års erfarenhet har vi utvecklat fungerande och effektiva processer för genomförande av både grundrenoverings- och nybyggnadsprojekt enligt fastställda budgeter och tidtabeller. Vi kan erbjuda resurser och kunnande som behövs för att utföra olika fastighetsprojekt. Vi erbjuder tjänster allt från fastighets-, bolags- och avtalsjuridik, hjälp med olika finansieringsmodeller, uthyrning, samt även planering och projektledning ända fram till ibruktagandet av fastigheten.

Projekteringstjänster:

  • Fastighets-, bolags- och avtalsjuridik - Bildande av administrativt och juridiskt utförbara helheter.
  • Finansieringsmodeller – Hjälp med att hitta den optimala finasieringsmodellen för projektet
  • Uthyrningstjänster – Underhandla med potentiella hyresgäster, samt uppgörande av hyresavtal.
  • Projektplanering - Systematisk skissering av utförbara helheter, enligt slutanvändarnas önskemål samt vid behov också som grund för stadsplaneringen.
  • Projekthandledning – Sammanställande av detaljerad planering.
  • Projektstyrning – Koordinering och styrning av projektets olika skeden.