);

Projektointipalvelut

NSA Yhtiöt on toteuttanut lukuisia eri kokoluokan asuin-, liike- ja toimitilahankkeita, sekä itsenäisesti että yhteistyössä kumppanien, tilaajien tai loppukäyttäjien kanssa. Yli 25 v kokemuksemme pohjalta olemme kehittäneet toimivat ja tehokkaat prosessit ja käytännöt niin peruskorjaus- kuin uudisrakennushankkeiden läpiviemiseen ennalta määritellyn budjetin ja aikataulun mukaisesti. Tarjoamme käyttöönne erilaisten kiinteistöhankkeiden toteuttamiseen vaadittavat resurssit ja osaamisen. Tarjoamme palvelut aina kiinteistö, yhtiö- ja sopimusjuridiikasta, rahoitusmallien löytämisessä, vuokralaisten hankinnassa  sekä suunnittelun ja toteuttamisen ohjauksesta, aina kiinteistön käyttöönottoon saakka.

Projektointipalvelut:

  • Kiinteistö- yhtiö ja sopimusjuridiikka – Hallinnollisesti ja juridisesti toteuttamiskelpoisten kokonaisuuksien muodostamisia.
  • Rahoitusmallit – Optimaalisen rahoitusmallin löytäminen.
  • Vuokrausta – Neuvotteluja vuokralaisten kanssa sekä vuokrasopimusten laatiminen.
  • Hankesuunnittelua – Suunnitelmallisesti toteuttamiskelpoisten kokonaisuuksien luonnostelemista, loppukäyttäjien tarpeiden sekä tarvittaessa myös kaavoituksen pohjaksi.
  • Suunnittelun ohjausta – Yksityiskohtaisien toimivien toteuttamissuunnitelmien muodostamista.
  • Projektien hallintaa – Projektien eri vaiheiden toteuttamisen koordinointi ja hallinta.