Tietosuojailmoitus

NSA Yhtiöt Oy:n asiakasrekisterin (CRM) EU:n tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) sekä tietosuojalain (HE 9/2018 vp; EV 108/2018 vp) mukainen tietosuojailmoitus. 

Laatimispäivämäärä: 31.05.2018

Rekisterinpitäjä
NSA Yhtiöt Oy
Käyntiosoite: Tehtaankatu 2, 67100 Kokkola
Postiosoite: PL 197, 67101 Kokkola
Puh. 06-832 6000
Kotisivu: nsa.fi
Sähköposti: nsa@nsa.fi
Y-tunnus: 0901964-8

Rekisterin nimi
NSA Yhtiöt Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste
Asiakassuhteen hoito, asiakkaan suostumus sekä oikeutettu etu.

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteritietoja voidaan käyttää NSA Yhtiöt Oy:n ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hallintaan, hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen, tarjonnan kohdistamiseen, analysointiin, palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen sekä markkinatutkimukseen ja muihin tilastollisiin tarkoituksiin.

Rekisteritietoja voidaan käyttää NSA Yhtiöt Oy:n ja asiakkaan väliseen markkinointiin (ml. sähköinen suoramarkkinointi) ja sen kohdentamiseen lainsäädännön sallimissa rajoissa. Asiakkaalla on oikeus kieltää häntä koskeva suoramarkkinointi.

Asiakkaan ottaessa yhteyttä NSA Yhtiöt Oy:n voidaan sähköpostiviestit tallentaa. Tallennettua viestintää voidaan käyttää asiakaspalvelutapahtumien todentamiseen ja yhtiön työntekijöiden koulutukseen. Ainoastaan asiakastietojen käsittelyyn oikeutetut henkilöt käsittelevät tallennettua viestintää. Voimme käyttää asiakkaan tietoja myös petoksilta ja muilta rikoksilta, vaatimuksilta ja vastuilta suojautumiseksi sekä niiden tunnistamiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi. Voimme käyttää tietoja sovellettavan lain noudattamiseksi.

Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisteri voi sisältää NSA Yhtiöt Oy:n asiakkaista ja palveluiden käyttäjistä seuraavia tietoja: Asiakkaan nimi, puhelinnumero(t), osoite, kotikunta, sähköpostiosoite, kansalaisuus, sukupuoli, syntymäaika, koulutus, työtilanne, erityisasema työmarkkinoilla yms. Lisäksi kirjataan tapaamisten ja yhteydenottojen keskeinen sisältö ja muut tapahtumat asiakkuuden aikana.

Yritysasiakkailta kirjataan yrityksen perustietojen lisäksi yhteyshenkilöiden tiedot (nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä tehtävä/asema yrityksessä). Asiakkuuteen liittyvät tiedot kirjataan seuraavasti: asiakassuhteen (casen) alkamis- ja päättymispäivämäärä, sen aihe sekä liittyvät yritykset ja henkilöt. Asiakashistoria: tapaamisten ja muiden yhteydenottojen ajankohdat ja kestot. Rekisteri sisältää myös suoramarkkinointiluvat ja -kiellot sekä luettelotietojen julkaisukiellon.

Evästeet
Käytämme verkkosivuillamme evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka ei vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Evästeiden tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa vierailijan käyttökokemusta sivustolla sekä analysoida ja parantaa sivuston toimivuutta ja sisältöä. Evästeiden avulla kerättyjä tietoja voidaan myös hyödyntää viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa.

Evästeiden käytön tarkoituksena on parantaa vierailijan käyttökokemusta kotisivuillamme sekä analysoida ja parantaa sivuston toimivuutta ja sisältöä. Käytämme tilastojen kokoamiseen ja tietojen analysointiin Google Analytics -palvelua, jonka evästeiden käytöstä voi lukea enemmän heidän omalla tietosuoja ja turvallisuus -sivullaan.

Vierailijaa ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin, esimerkiksi käyttäjän täyttäessä lomakkeen sivustollamme.

Evästeiden avulla kerätään seuraavanlaisia tietoja:vierailijan IP-osoitevierailun ajankohtaselatut sivut ja sivujen katseluajatvierailijan selain

Sivuillamme vierailevalla käyttäjällä on mahdollisuus koska tahansa estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästetoiminnon poiskytkemisen ja jo tallennettujen evästeiden poistamisen. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa sivuston toiminnallisuuteen.

Asiakasrekisterimme tietosuojaseloste