Asuntosijoittajan opas

Yksityishenkilöt ostavat nykyään yhä enemmän sijoitusasuntoja !

Tällä hetkellä noin 2/3 vapaarahoitteisesta vuokra-asuntopuolesta on yksityisten vuokranantajien käsissä. Yksityisiä vuokranantajia on tällä hetkellä noin 220 000.Yleinen pelko siitä, että vuokrasuhteen hoitaminen olisi erityisen vaivalloista tai että vuokralaisen kanssa tulisi ongelmia, osoittautuu usein vääräksi. Voidaan nimittäin sanoa, että suurin osa vuokrasuhteista sujuu ilman ongelmia. Ongelmattomuus on usein seurausta siitä, että vuokraukseen on jo alun perinkin suhtauduttu huolella ja asioista selvää ottaen.Onnistuminen vuokranantajana edellyttää tietoa ja asiantuntemusta aivan kuten onnistuminen muussakin sijoitustoiminnassa. Ennen sijoitusasunnon hankkimista ja vuokranantajaksi ryhtymistä, on tärkeää kasvattaa omaa tietämystä ja ottaa asioista selvää etukäteen.

Asuntosijoittamisen edut

Asuntosijoittamisen yhtenä parhaimpana puolena voidaan pitää sitä, että se ei ole yhtä suhdanneherkkää kuin moni muu sijoittamisen muoto. Toisaalta kiinteistöt ja osakehuoneistot säilyttävät myös pitkällä tähtäimellä hyvin arvonsa.Asuntosijotuksen tuotto koostuu kahdesta osasta, vuokratuotosta sekä oletetusta arvonnoususta.Asuntosijoituksen hyöty korostuu matalan korkotason aikana, kun lainan korkoprosentti on alhainen suhteessa vuokratuottoon. Hyödyntämällä velkavipua voidaan halutessa asunnon tuottoa omalle sijoitukselle nostaa merkittävästi (Tutustu esimerkkilaskelmiin). Asuntosijoituksen kautta olet joukossa mukana varmistamassa vuokra-asuntojen tarjonnan riittävyyden tulevaisuudessa

Ostaessasi asunnon sijoitusmielessä, uudiskohde on varteenotettava vaihtoehto.

Kun ostat asunnon uudiskohteesta, voit halutessasi itse vaikuttaa asunnon ilmeeseen. Huoneistoa ei tarvitse kunnostaa eikä lähivuosina ole luvassa kallista putki- tai julkisivuremonttia. Asunnon ääneneristys, kosteuskestävyys, sisäilman laatu sekä sähkö- ja teletekniikka vastaavat nykypäivän vaatimuksia.Asuntosijoittaminen sopii tavallisellekin palkansaajalle.Uuden asunnon ostamiseen tarvitset vähemmän omaa pääomaa tai lainaa, kun osa asunnon hinnasta maksetaan yhtiölainana. Yhtiölainan korot ja lyhennykset (rahoitusvastikkeen) voit maksaa asunnosta saatavilla vuokratuotoilla.Koska uusissa taloyhtiöissä on riittävästi poistovaraa, mahdollistaa tämä rahoitusvastikkeiden tulouttamisen yhtiön kirjanpidossa (rahastoinnin sijaan). Tämän johdosta rahoitusvastikkeet ovat kokonaisuudessaan vuokranantajaosakkaalle vähennyskelpoisia vuokratuloista samalla tavoin kuin muutkin tuloverolain (1535/1992) mukaiset tulonhankkimismenot

Pellervon Taloustutkimus julkaisi heinäkuussa tutkimuksen asuntosijoittamisen ennustetuista tuotoista 2016-2020 aleueellisesti.  Tutustu tutkimuksen tuloksiin täällä !

Tutustu myynnissä oleviin asuntokohteisiimme tai ole yhteydessä asuntomyyjäämme Tarja Huldèn:iin!