Projektit

NSA Yhtiöt on toteuttanut lukuisia eri kokoluokan asuin-, liike- ja toimitilahankkeita, sekä itsenäisesti että yhteistyössä kumppaneiden, tilaajien tai loppukäyttäjien kanssa. Yli 25 vuoden kokemuksemme pohjalta olemme kehittäneet toimivat ja tehokkaat käytännöt niin peruskorjaus- kuin uudisrakennushankkeiden läpiviemiseen, ennalta määritellyn budjetin ja aikataulun mukaisesti. Tarjoamme käyttöönne erilaisten kiinteistöhankkeiden toteuttamiseen vaadittavat resurssit ja osaamisen. Tarjolla palveluita aina kiinteistö-,yhtiö- ja sopimusjuridiikasta, rahoitusmallien löytämisestä, vuokralaisten hankinnasta sekä suunnittelun ja toteuttamisen ohjauksesta aina kiinteistön käyttöönottoon saakka.

Projektipalvelut:

Kiinteistö- yhtiö ja sopimusjuridiikka:
Hallinnollisesti ja juridisesti toteuttamiskelpoisten kokonaisuuksien muodostamisia.
Rahoitusmallit:
Optimaalisen rahoitusmallin löytäminen.
Vuokrausta:
Neuvotteluja vuokralaisten kanssa sekä vuokrasopimusten laatiminen.
Hankesuunnittelua:
Suunnitelmallisesti toteuttamiskelpoisten kokonaisuuksien luonnostelemista, loppukäyttäjien tarpeiden sekä tarvittaessa myös kaavoituksen pohjaksi.
Suunnittelun ohjausta:
Yksityiskohtaisien toimivien toteuttamissuunnitelmien muodostamista.
Projektien hallintaa:
Projektien eri vaiheiden toteuttamisen koordinointi ja hallinta.

Voit tutustua suunnitteilla, rakenteilla oleviin tai aikaisemmin toteuttamiimme projekteihin vasemmalla olevien linkkien kautta.