Liike- ja toimitilarakennuttaminen

Tarjoamme käyttöönne erilaisten kiinteistöhankkeiden toteuttamiseen vaadittavat resurssit ja osaamisen. Tarjoamme palvelut aina kiinteistö, yhtiö- ja sopimusjuridiikasta, rahoitusmallien löytämisestä, vuokralaisten hankinnasta sekä suunnittelun ja toteuttamisen ohjauksesta, aina kiinteistön käyttöönottoon saakka.

Kiinteistö- yhtiö ja sopimusjuridiikka – Hallinnollisesti ja juridisesti toteuttamiskelpoisten kokonaisuuksien muodostamisia.

Rahoitusmallit – Optimaalisen rahoitusmallin löytäminen.

Vuokrausta – Neuvotteluja vuokralaisten kanssa sekä vuokrasopimusten laatiminen.

Hankesuunnittelua – Suunnitelmallisesti toteuttamiskelpoisten kokonaisuuksien luonnostelemista, loppukäyttäjien tarpeiden sekä tarvittaessa myös kaavoituksen pohjaksi.

Suunnittelun ohjausta – Yksityiskohtaisien toimivien toteuttamissuunnitelmien muodostamista.

Projektien hallintaa – Projektien eri vaiheiden toteuttamisen koordinointi ja hallinta.

Alla muutamia liike- ja toimitilaprojekteja joissa olemme tai olemme olleet mukana.

Tästä pääset tutustumaan ennakkomarkkinoinnissa oleviin Mesilän osakehalliin

Projektit