Affärsfastigheter och verksamhetsutrymmen

Våra tjänster berörande affärs- och verksamhetsutrymmen

Vi kan erbjuda resurser och kunnande som behövs för att utföra olika fastighetsprojekt. Vi erbjuder tjänster allt från fastighets-, bolags- och avtalsjuridik, hjälp med olika finansieringsmodeller, uthyrning, samt även planering och projektledning ända fram till ibruktagandet av fastigheten.

Fastighets-, bolags- och avtalsjuridik – Bildande av administrativt och juridiskt utförbara helheter.

Finansieringsmodeller – Hjälp med att hitta den optimala finasieringsmodellen för projektet

Uthyrningstjänster – Underhandla med potentiella hyresgäster, samt uppgörande av hyresavtal.

Projektplanering – Systematisk skissering av utförbara helheter, enligt slutanvändarnas önskemål samt vid behov också som grund för stadsplaneringen.

Projekthandledning – Sammanställande av detaljerad planering.

Projektstyrning – Koordinering och styrning av projektets olika skeden

Nedan kommer du till sidan angående våra hallaktier i Mesilä som är under förhandsmarknadsföring.

Projekt