Hyresgästens guide

Hyresgästens guide

Nedan några saker som vi ber våra hyresgäster beakta för allas trivsel och för att garantera att bostäderna hålls i skick.

TA HÄNSYN TILL ERA GRANNAR
Den största faktorn för boendetrivseln är att beakta sin boendemiljö samt att ta hänsyn till övriga boenden i huset och på bostadsområdet. I Bostadsbolaget råder tystnad mellan klockan 22- 06, då man bör undvika all högljudd verksamhet och leverne.

STÄDNING
Det är bra att rengöra ytorna i hemmet regelbundet så att det inte uppstår beläggningar som är svåra att avlägsna, samt som kan leda till behov av reparationer. Vädra och skrabba mattorna på ställen som är specifikt reserverade för detta.

BILAR OCH CYCKLAR
Bilar och cyklar bör parkeras på de ställen som är reserverade för dessa. Felparkering på t.ex. gångar eller räddningsvägar kan i en nödsituation hindra räddningsfordon och personal att ta sig fram, och på så sätt leda till farosituationer för de boende.

HUSDJUR
Angående husdjur i bostaden är det skäl att diskutera detta i förväg med hyresvärden. Hyresgästen ansvarar för husdjurets uppförande både in- och utomhus. Husdjurens avföring bör avlägsnas genast från gårdsområdet.

RÖKNING
Rökning är förbjudet i alla bostäder, även på balkongerna samt övriga inneutrymmen i fastigheten. Rökning är endast tillåtet på de uteställen som är anvisade för detta. På dessa ställen finns askkoppar som inte bör användas som roskkorgar.

UPPHÄNGNINGSANVISNING
Vid fastsättning av upphängningskrokar och motsvarande lönar det sig att vara försiktig, så att man inte förorsakar reparationsbehov för väggytorna. För väggar av Gyproc skivor finns det särskilda fastsättningsproppar som är avsedda för dessa. I betongväggar bör man förborra för fastsättningspropparna för att undvika sprickor.


VENTILATION Mekanisk ventilation (i de lägenheter som är självjusterbar ventilation) bör alltid hållas på för att uppnå jämn luftkvalitet. Ersättningsluftkanaler i lägenheterna borde hållas öppna för att undvika undertryck. Undertryck orsakar, t.ex. problem med tätningarna för fönster och dörrar. Ventilerna måste hållas öppna och speciellt för fuktiga rum bör man se till att man undviker fukt, mögel och andra problem. Överdriven ventilation, särskilt vid kallt väder ökar onödig energiförbrukning.

VÄRME En lämplig rumstemperatur är ca 20 grader. Överflödig luftfuktighet (över 45%) är skadligt inte bara för material, även för hälsan (mögel, dammkvalster, etc.). Värmekälla för huet är fjärrvärme. Radiatorventilerna är huvudsakligen termostatventiler. Observera att termostaten inte får täckas. Gardiner eller möbler kan orsaka att termostaten stängs. Luft kan tidvis ackumuleras i radiatorerna och orsakar en dålig uppvärmningseffekt. Detta kan åtgärdas med hjälp av en luftingsnyckel. Fråga fastighetsskötaren om detta.

VATTEN OCH SANITETSMÖBLER Regelbunden rengöring av golvavloppet bör utföras med jämna mellanrum. Brunnen ska rengöras och tvättas med desinfektionsmedel. Dessutom hör rengöring av stanklås under tvättställ och diskbord åt den boende. Beroende på användningsgraden ska stanklåsen i diskbänken rengöras en gång om året eller mindre enligt behov. De flesta stanklåsen i tvättställen blockeras av hår. Stanklåsen i tvättställen bör rengöras ett par gånger om året. Demontering görs vanligen utan verktyg. Tvätta stanklåsets delar och montera om försiktigt. Pröva att släppa vatten och kontrollera attt stanlåset inte läcker. Om det behövs, kontakta fastighetsskötaren.  Det är tillrådligt att torka golvet i duschrummen alltid efter att ha använt duschen på grund av fuktigheten. Duschrumsdörren kan också lämnas öppen ett tag efter duschen. Om frakturer har inträffat på golvkonstruktioner, eller fogar var vänlig informera fastighetsskötaren.  För att undvika problem med fukt och mögel, rapportera alltid vattenläckage till fastighetsskötaren omedelbart.

ELEKTRISKA APPARATER / LUFTKONDITIONERING Vänligen underhåll och rengör kylskåpet, frysen och ugnen regelbundet. Rengöring av spisen och ugnen efter varje användning är en bra vana. Fasttorkad smuts är svårare att rengöra och kan leda till skador på maskinerna. Flytta kylskåpet / ugnen av ett par gånger om året och dammsug bort dammet samt kontrollera luftcirkulationen. Beroende på användningen av fettfiltret på spishällen, ta bort och tvätta varje månad eller minst 2 gånger om året. Filtret ska vara rimligt rent för att att fläkten ska fungera korrekt. Var noga med att smälta kyl / frys om det behövs. Avisning påverkar enhetens funktion och minskar elförbrukningen. Lämna aldrig kranarna för tvätt- eller diskmaskiner öppna då ni lämnar bostaden. Kom alltid ihåg att stänga kranen efter användning. Byte av lampor vid behov hör åt den boende. Använd lampor av lämplig effekt och kom ihåg att stänga av lampan när du byter. Om du tar bort kontakten från taket t.ex för plafondlampa, ska den installeras tillbaka vid flytt. Installationsarbetet och priset på skivan kommer annars att återkrävas. Den korrekta säkrings-storleken och effekten finns i husets säkringstabell. Använd säkringar av rätt storlek och var noga med att stänga av huvudströmbrytaren innan byte av säkring. Biluttagens elförbrukning hör till fastighetens mätare. Värmekontrollen utförs med hjälp av en klocka på värmestolpen Om det blir ändringar i antalet boende i lägenheten bör detta informeras hyresvärden bl.a beträffande vattenavgifter. Lägenheten får inte användas av tredje part. Reparationer måste alltid överenskommas. med fastighetsskötaren.

FÖRSTA EGNA BOSTAD Eftersom husen blir mer sofistikerade och den yngre generationen flyttar in i sin första egna bostad finns det ett tydligt behov av vägledning angående grundläggande hemunderhåll. Det finns är en humoristisk sex minuters video av en amatörteatergrupp om hur hemmet ska underhållas. Föreningen för Finlands studiebostäder gjorde en video i MTV 3-kanalens anda. Kämppä Kuntoon-video är avsedd för studerande för att hjälpa till i de första stegen i eget boende men även för andra för att friska upp minnet.(google: kämppä kuntoon)

Konktaktuppgifter för fastighetsskötseln

Bredbandsärenden

Anvisning för uppsägningen av bostaden

Blankett för uppsägning av bostaden

Skötselråd – Laminat

Skötselråd -Parkett

Skötselråd: Wc och badrum

Skötselråd: Keramisk spishäll