Bostadsbyggande

Vår bostadsproduktion


Vi är en byggherre med över 25 års erfarenhet. I vår bostadsproduktion fokuserar vi på bostadskomfort, kvalitet och ekologiska lösningar. De egenskaper, lösningar och material vi använder är av hög kvalitet och noggrant utvalda.

Vår arkitektoniska design för bostadsprojekt bottnar i 25 års samarbete med arkitektfirma Juha Paldanius från Uleåborg. Vi samarbetar med lokala aktörer för att genomföra projekten.

Vi bygger i huvudsak bostäder till salu som egen produktion, men det är inte främmande för oss att fungera som byggherre även för andra aktörer.
Om du har ett objekt som du skulle vilja ha hjälp med, vänligen kontakta oss.

Att tillgodose våra kunders behov och önskemål utgör grunden för vår bostadsproduktion. Vår erfarenhet av skiftande och unika projekt ger oss möjligheten att genomföra alternativa och innovativa lösningar som vi genomför tillsammans med våra planerare och samarbetspartners. Bland våra kunder finns privatpersoner, utvecklare, investerare samt den offentliga sektorn.

Nedan finns exempel på projekt som vi planerar, bygger eller har byggt.

Projekt