NSA är en professionell byggherre

NSA Bolagen har förverkligat åtskilliga bostads- och affärsfastighetsprojekt i olika storleksklasser – både självständigt och i samarbete med partners, beställare eller slutanvändare. Med över 25 års erfarenhet har vi utvecklat fungerande och effektiva processer för genomförande av både grundrenoverings- och nybyggnadsprojekt enligt fastställda budgeter och tidtabeller.

AKTUELLT