Höstinfo åt våra hyresgäster

Hösten har anlänt och vi tänkte informera er lite om aktuella ärenden. Det har inte skett några större förändringar i våra bostadsbolag under det senaste året. Boendet har flutit på bra och vi har få byten av hyresgäster. Tack!

I media har vi i höst kunnat följa diskussioner om prisuppgången på bl.a el och dessa diskussioner har förstås oroat många. Vi tänkte guida dig lite i att använda el klokt och att tänka på ditt eget konsumtions beteende. Att reglera bruket av varmvatten och justera uppvärmningen till en något lägre nivå vore nu önskvärt. I bostadsbolagets allmänna utrymmen ber vi dig alltid att släcka onödigt ljus. Bostads bolagets energianvändning påverkar indirekt även hyrorna. Genom enkla åtgärder kan vi hålla den orimliga höjningen av hyran under kontroll. Med små vardagliga handlingar.

Även du kan enkelt spara energi

Energibesparing är ingen raketvetenskap, utan det handlar om vardagliga insikter som gäller boende, mobilitet och förbrukning och att du tillägnar dig vanor i fråga om boende och förbrukning som stöder en förnuftig energikonsumtion. El och värme behövs för att ditt hem ska vara friskt, fungerande och trivsamt. Men du kan ändå lämna bort onödig förbrukning.

Intuitivt uppskattas att elförbrukningen i nästan alla privata hushåll lätt kan sänkas med 10 procent endast genom att ändra sina vanor i anslutning till boende och användning. I eluppvärmda hus kan man spara avsevärt mycket mera.

I höghus ansvarar du själv du själv för elförbrukningen i din bostad och via husbolaget gemensamt för förbrukningen av värme, vatten och fastighetselektriciteten. Om du bor i småhus bestämmer du själv till 100 % om effektiviseringen av energianvändningen.

Elanvändningen kan dämpas genom även små åtgärder, t ex sänkning av rumstemperaturen med en grad, förkortning av duschtemperatur och drifttid, onödig användning av elektronik, t ex TV:n påslagen utan anledning, laddarna i pluggarna oanvända osv. .

Som en sparåtgärd kommer vi under hösten att göra ändringar i bastutidtabellerna från och med den 1.10.22 , så att onödiga uppvärmningstider elimineras. Nya priset är 5,-e/besök (20,-/månad för vissa bolag)

Tack till våra invånare – tillsammans ska vi vara med i energispartalko !