Renoveringsbyggande

Renoveringsbyggande

Vi har även en gedigen erfarenhet beträffande renovering av fastigheter av olika typer. Vi har under årens lopp varit delaktiga i renoveringar av både affärs- och verksamhetsutrymmesobjekt och bostadsobjekt. Vi har även annat genomfört renoveringar av kulturhistoriskt värdefulla byggnader ända från 1800 talet.

Men även renoveringar av nyare fastigheter där målet är at hitta ett nytt användningsändamål för fastigheten är vår specialitet.

Nedan hittar du exempel på renoveringsobjekt som vi på ett eller annat sätt varit delaktiga av.

Projekt