Bostads Ab Trolleborg

Info: Trolleborg är ursprungligen byggt 1855 till bostadshus men har under århundradet fungerat bl.a. som militärsjukhus och tingshus. Huset brandhärjades på 1970-talet och stod en längre tid obebott. Huset genomgick en totalrenovering år 1998-1999 och inhyser idag fem högklassiga bostäder, två trerummare i nedre våningen och tre tvårummare på den övre våningen. Fastigheten befinner sig på Hakalaxgatan omringad av en egen lummig trädgård med ett kännspakt lusthus beläget uppe på en sten.

Plats: Hakalaxgatan 60, Karta

Byggnadsår: 1999

Bottenplaner: I Våningen, II Våningen

Trolleborg A1

Trolleborg vindsvåning