Köparens guide

Så här framskrider köpet av en ny bostad stegvis.

1. Förhandsmarknadsföring

Under förhandsmarknadsföringsskedet kan du reservera din nya bostad. I detta skede finns det en preliminär tidtabell för projektet, beskrivningar, bottenplan, bilder på bostäderna samt preliminära prisuppgifter. Reservering görs i ditt namn mot en reserveringsavgift som sedan beaktas vid det slutliga köpet. En reservering är inte bindande och kan vid behov hävas, varvid reserveringsavgiften returneras.

2. Byggbeslutet

Byggbeslut tas när det finns ett tillräckligt antal förhandsreserveringar. Vår bostadsförsäljare kontaktar dig och kommer överens om tidpunkten för det slutliga bostadsköpet, samt informerar dig om saker som berör detta. I detta skede bekräftas även tidpunkten för färdigställandet av din nya bostad.

3. Bostadsköpet.

Vår bostadsförsäljare förser dig på förhand med utkast till de dokument som berör bostadsköpet. Vid en överenskommen tidpunkt går vi gemensamt igenom dokumenten som finns i mappen för bostadsköp samt undertecknar köpebrevet. Den första betalningsraten förfaller till betalning inom 7 dagar från undertecknandet av köpebrevet, de resterande raterna i takt med att byggarbetena framskrider.

4. Planerandet av inredningen samt val av material.

Planerandet av det egna hemmet kan påbörjas ! I vårt showroom finns presenterat de inredningshelheter samt materialalternativ som är valda av våra inredningsplanerare, samt även andra alternativa materialalternativ. I köpet ingår alltid hjälp med materialvalen samt vid eventuella behov av ändringsarbeten.

5. Aktieägarnas möte

Då 25 % av bostäderna är sålda, kallar vi till aktieägarnas möte, där aktieköparna ges tillfälle att vid behov välja en kontrollant samt en extra revisor för att representera bostadsköparna under byggnadstiden.

6. Meddelande om färdigställande – förhandsgranskning av bostaden.

Cirka 4-5 veckor för inflyttningsdagen får du ett inflyttningsbrev, ur viket den exakta inflyttningsdagen framgår samt även förfallodagarna för de två sista betalningsraterna. I brevet meddelar vi även när du har möjlighet att förhandsgranska ditt nya hem.

7. Överlåtande av bostaden samt inflyttningen.

Bostaden blir färdigställd på den dag som meddelas i inflyttningsbrevet. Du får nycklarna till din bostad på inflyttningsdagen förutsatt att du betalt alla betalningsrater samt kostnaderna för eventuella ändringsarbeten i sin helhet. Vi instruerar vid behov dig angående användningen av utrustningen i ditt hem. För övrigt så finns bruksanvisningarna för bostaden samlade i en sk. ” hemmets mapp” som överlåts i samband med överlåtandet av bostaden.

8. Överlåtandet av förvaltningen för bolaget samt val av ny styrelse.

Cirka tre månader efter inflyttningen sammankallar vi till en extra bolagstämma för överlåtandet av bolagets förvaltning. På mötet väljs bl.a en ny styrelse åt bolaget bestående av de nya bostadsägarna i bolaget. Samtidigt är det en bra möjlighet för att träffa övriga aktieägare samt att komma överens om bostadsbolagets gemensamma ärenden.

9. Årsgranskning efter ca 1 år.

Bostädernas och bolagets årsgranskning hålls efter ca 1 år från att byggnaden färdigställts. Du får i god tid information om detta samt en blankett att fylla i angående eventuella fel och brister i bostaden.