Företaget

NSA Bolagen Ab är ett familjeföretag från Karleby, som verkar inom fastighetsbranschen som planerare, utvecklare, byggherre och hyresvärd.

Bolaget grundades 1992 i Karleby som NSA Byggnads Ab. Fram till 2008 verkade bolaget som ett traditionellt byggnadsbolag, dock med tyngdpunkt på grynderbyggande. I februari 2008 såldes den egentliga byggnadsverksamheten bort samtidigt som bolaget ändrade sitt namn till NSA Bolagen Ab. Efter det har verksamheten fortsatt inom fastighetsbranchen i egenskap av planerare, utvecklare, byggherre , bostadsförsäljare samt projekterare. Till NSA koncernen hör förutom moderbolaget dotterbolaget NSA Invest Ab som handhar koncernens uthyrningsverksamhet. Dotterbolaget äger och förvaltar ett tiotal bostads-, samt fastighetsaktiebolag samt hyr ut bostäder och affärsutrymmen.

De bostäder som vi just nu förhandsmarknadsför eller är till salu är belägna på de allra bästa platserna. Vi erbjuder högklassiga ägarbostäder både i våningshus och i radhus.

Vårt företag hyr ut bostads-, affärs och kontorsutrymmen. Det finns ca 200 st bostäder för bl.a. studeranden, förstabostadssökare och familjer. Alla bostäder är i mycket gott skick och de befinner sig endera i närheten av eller alldeles i Karlebys centrum. Det aktuella hyreslägenhetsläget syns här på hemsidan och du kan t.ex. sända en lägenhetsansökan elektroniskt.

I Karleby stads centrum finns ofta affärs-, kontors- och förrådsutrymme att hyra. Följ läget på hemsidan.

Vi har alla lösningar som angår fastighetsangelägenheter. Ta modigt kontakt med oss endera elektroniskt eller besök vårt kontor, där vår kunniga personal hjälper dig.