Integritetspolicy

Registerbeskrivning för NSA Bolagen:s kundregister (CRM)
Registerbeskrivning i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (EU 2016/679) samt dataskyddslagen (HE 9/2018 vp; EV 108/2018 vp)

Registeransvarig
NSA Bolagen Ab
FO-nummer: 0901964-8
Besöksadress: Fabriksgatan 2, 67100 Karleby
Postadress: PB 197, 67101 Karleby
Tel. 06-832 6000
Hemsida: nsa.fi
E-post: nsa@nsa.fi

Registrets namn
NSA Bolagen Ab:s kundregister

Grunder för upprätthållandet av registret
Skötsel av kundrelationer, kundens medgivande samt förmåner som kunden är berättigad till.

Registrets ändamål
Registerinformationen kan användas till att administrera, sköta, upprätthålla och utveckla kundrelationen mellan kunden och NSA Bolagen Ab samt till att rikta utbudet, göra analyser, producera, erbjuda och utveckla tjänster samt upprätta marknadsundersökningar och annan statistik. Registerinformationen kan användas i marknadsföringen mellan NSA Bolagen Ab och kunden (bl.a. elektronisk direktmarknadsföring) och till riktning av marknadsföringen inom lagens ramar. Kunden har rätt att förbjuda direktmarknadsföring som riktar sig till kunden själv.

När kunden tar kontakt med NSA Bolagen Ab kan e-postmeddelandena sparas. Den sparade kommunikationen kan användas för verifiering av kundservicehändelser och för utbildning av bolagets personal. Endast personer som har rätt att behandla kundinformation får hantera de sparade meddelandena. Vi kan också använda kundinformationen till att skydda oss mot samt identifiera och förebygga bedrägeri och andra brott, krav och ansvar. Vi kan använda informationen för att följa den lag som bör tillämpas.

Information som finns i registret
Registret kan innehålla följande information om NSA Bolagen Ab:s kunder och serviceanvändare: Kundens namn, telefonnummer, adress, hemkommun, e-postadress, medborgarskap, kön, födelsetid, utbildning, arbetssituation, specialställning på arbetsmarknaden, uppgifter om var kunden fått veta om NSA Bolagen Ab. Dessutom registreras det viktigaste innehållet vid möten och kontakter, samt andra händelser under kundrelationen.

Beträffande företagskunder registreras förutom grundläggande information om företaget uppgifter om kontaktpersonerna (namn, telefonnummer och e-postadress samt uppgift/ställning i företaget). Information om kundrelationen registreras enligt följande: kundrelationens (fallets) start- och slutdatum, dess ämnesområde samt företag och personer i anslutning till kundrelationen. Kundhistoria: tidpunkter för möten och kontakter och hur länge de varat. Registret innehåller också uppgifter om vilka kunder som gett tillstånd till och förbjudit direktmarknadsföring samt vilka som förbjudit publicering av registerinformation.

Informationskälla till registeruppgifterna Personuppgifter samlas in i samband med att kundrelationen inleds, när tjänster används eller i övrigt direkt av den registrerade. Personuppgifter i anslutning till företagsinformation

Kakor
Vi använder kakor på vår webbplats. En kaka är en liten textfil som skickas till användarens dator och sparas där, som inte skadar användarnas datorer eller filer.
Syftet med kakor är att förbättra och anpassa användarens användarupplevelse på webbplatsen samt analysera och förbättra webbplatsens funktioner och innehåll. Uppgifter som samlats in med hjälp av kakor kan även användas för att rikta kommunikation och marknadsföring samt optimera marknadsföringsåtgärder.
Syftet med användningen av kakor är att förbättra besökarens användarupplevelse på vår webbplats samt analysera och förbättra webbplatsens funktioner och innehåll. Vi använder tjänsten Google Analytics för att samla in och analysera uppgifter. Du kan läsa mer om deras användning av kakor på deras egna sidor om dataskydd och säkerhet.

Besökare kan inte identifieras enbart med hjälp av kakor. Uppgifterna man fått med hjälp av kakor kan emellertid kopplas till uppgifter man eventuellt fått in om användaren i andra sammanhang, exempelvis när användaren fyller i ett formulär på vår webbplats.

Följande uppgifter samlas in med hjälp av kakor:Besökarens IP-adressTidpunkt för besöketBesökta sidor och visningstidBesökarens webbläsare

Användare som besöker våra webbsidor har möjlighet att när som helst förhindra användningen av kakor genom att ändra inställningarna i webbläsaren. I de flesta webbläsare kan man avaktivera kakfunktionen och ta bort kakor som redan samlats in. Om man förhindrar användning av kakor kan det påverka funktionerna på webbplatsen.

Registerbeskrivning för vårt kundregister