Projekt

NSA-Bolagen har genomfört många bostads-, affärs- och offentliga byggnaders projekt i olika storlekar, både på egen hand och tillsammans med samarbetspartners, beställare eller slutanvändare. Baserat på vår över 25 års erfarenhet har vi utvecklat fungerande och effektiva processer och metoder för att genomföra både renoverings- och nybyggnadsprojekt enligt en förutbestämd budget och tidsschema. Vi erbjuder dig de resurser och know-how som krävs för att genomföra olika fastighetsprojekt. Vi erbjuder tjänster med allt från fastighets-, företags- och avtalsrätt, att hitta finansieringsmodeller, hyresgäster, styrning av planering och genomförande, hela vägen fram till idrifttagandet av fastigheten.

PROJEKTTJÄNSTER:

Fastighetsbolag och avtalsrätt: Grundande av administrativt och juridiskt genomförbara enheter.

Finansieringsmodeller: Hittande av den optimala finansieringsmodellen.

Uthyrning: Förhandlingar med hyresgäster och upprättande av leasingavtal.

Projektutveckling: Utforma systematiskt genomförbara enheter som underlag för slutanvändares behov och, vid behov även för stadsplanering.

Planeringsstyrning: Utveckla detaljerade genomförandeplaner.

Projektledning: Samordna och hantera projektets olika faser

Du kan bekanta dig med projekt under planering, under byggnad samt projekt som vi genomfört tidigare via länkarna till vänster.