Gamla Mejeriet

Upplev en unik stämning av det Gamla Mejeriet i de luftiga loftbostäderna.

Gamla Mejeriet är ett bra exempel på hur gamla, outnyttjade byggnader kan omvandlas till något annat istället för att demonteras. Detta projekt föregick av en lång och noggrann planeringsprocess innan man skred till verket. Renoveringen blev klar i september 2019.

Bostads Ab Gamla Mejeriet är som namnet indikerar ett unikt våningshus bestående av loftbostäder som byggts i den före detta mejeribyggnaden på Storkisbacken i Karleby. Den före detta mejeribyggnaden har förnyas totalt, varvid kvalitèn på konstruktionerna, hustekniken samt bostäderna helt motsvarar nybyggnation. Största delen av andra våningens bostäder är sk. höga och luftiga bostäder där sovrummet finns på ett loft i lägenheten. Bostäderna finns i storlekarna 20,5-56 m2 .

Mera information om bostäderna som är till försäljning, hittar du här