Hickarö – Home by the Sea

Vi har redan en under tid haft under planering ett unikt boendekomplex vid Hickarö, invid Sju broars strandväg, cirka 4 kilometer från Karleby centrum söderut. Komplexet är tänkt att bestå av två trevånings byggnader inkluderande ett fyrtiotal fritids/ hybridbostäder för året runt boende. Dessutom planeras en skild restaurangbyggnad intill husen vid stranden. Tillsammans med bryggplatser för båtar, badstrand, strandbastu och lekplatser för barn bildar stället en unik helhet på ett naturskönt område invid Öjasjön.

Om du är intresserad av en bostad invid vattnet, eller kunde tänka dig att operera restaurangen på detta unika ställe, kontakta oss så kan vi diskutera vidare. Projektet är tänkt att lanseras för allmänheten våren 2022.