Hickarö – Home by the Sea

Vi har redan en under tid planerat ett unikt boendekomplex på Hickarö, invid Sju broars strandväg, cirka 4 kilometer från Karleby centrum söderut. Komplexet som omfattar 3 byggkroppar är tänkt att inhysa en liten restaurang, lägenhetshotell samt chalets bostadslägenheter. Även andra ideer kan tänkas få plats i komplexet. Tillsammans med bryggor för båtar, simstrand, strandbastu och lekplatser för barn bildar stället en unik helhet på ett naturskönt område invid Öjasjön.

Om du är intresserad av en bostad invid havet, eller kunde tänka dig att operera en restaurang / hotell på detta unika ställe, kontakta oss så kan vi diskutera vidare.