Fastigheten Equity, Larsmo

Fastigheten Equity är en affärsfastighet i Larsmo centrum som innefattar bl.a Larsmo biblotek, hälsovårdstation, tanläkarmottagning, gym, cafe mm. Projektet var ett samarbetsprojekt med Nycon Oy Ab som entreprenör och vi som byggherre. Projektet färdigställdes i Mars 2017 och övergick efter det i Larsmo kommuns ägo.